Publicaties Van Kleef & Partners

Publicaties

Per 1 mei 2018 vervalt de Anw-compensatie. Dit kan voor de partner van een medewerker die bij het Pensioenfonds ABP is aangesloten financieel nadelige gevolgen hebben.

Over de consequenties van de afschaffing van de Anw-compensatie gaf Jan-Willem van Kleef een presentatie aan de medewerkers van de gemeente Almelo. Na een korte introductie over de geschiedenis van het ABP nabestaandenpensioen volgde een overzicht van de gevolgen in de meest voorkomende situaties. Uiteraard kwamen de verschillende opties om de nadelige gevolgen te voorkomen aan de orde, zoals een oplossing via de collectieve verzekering van ElipseLife (in samenwerking met de VNG) of de semi-collectieve oplossing van Loyalis of bijvoorbeeld de Goudsche, maar ook de mogelijkheden die er nog zijn om een individuele verzekering af te sluiten.

 

Voor meer informatie over een presentatie of advies over dit onderwerp kunt u contact met ons opnemen.

 

 

jw klein

 

 

 

In NRC van 3 mei 2017 werd het Institute for Innovation of Law aangehaald, dat het 'toernooimodel' als belangrijkste oorzaak aanwijst voor het zich onrechtvaardig behandeld voelen van velen door de rechtspraak. Waar het model zou moeten helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing, drijft het partijen regelmatig uit elkaar ‘doordat advocaten in geval van een conflict gaan opschrijven wat de andere partij moet doen’. Aldus de kern van het artikel. Het Institute is onder meer adviseur van de Raad voor de Rechtspraak.

Op 7 en 8 juni staat van Kleef en Partners op het VNG jaarcongres in Haarlemmermeer.

Deze week verscheen de congreskrant met daarin onze visie op het juridische kader van de gemeenten in deze tijd. Bekijk hier onze advertorial in aanloop naar het congres. 

Onlangs werd bekend, dat er voor het eerst gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid in de WNT (de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector, in de volksmond de Wet normering topinkomens) het teveel verdiende inkomen van een bestuurder in de publieke dienst terug te vorderen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakte woensdag 21 oktober 2015 een einde aan een langlopend conflict tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO) en de gemeente Amsterdam. Het oordeel: de gemeente moet uiterlijk voor 1 augustus 2017 een pand beschikbaar stellen aan de nieuwe islamitische scholengemeenschap.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81