Publicaties Van Kleef & Partners

Publicaties

Eind vorig jaar stemde de Eerste Kamer in met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, waarmee ambtenaren vanaf vermoedelijk 1 januari 2020 overgaan naar het arbeidsrecht van de marktsector. Omdat de ambtenarenvakbonden fel tegen deze wet waren, was het de vraag of de bonden deze wet met liefde of juist met een wurggreep zouden gaan omarmen. De liefhebbers van harmonische arbeidsverhoudingen kunnen vooralsnog gerust zijn.

In NRC van 3 mei 2017 werd het Institute for Innovation of Law aangehaald, dat het 'toernooimodel' als belangrijkste oorzaak aanwijst voor het zich onrechtvaardig behandeld voelen van velen door de rechtspraak. Waar het model zou moeten helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing, drijft het partijen regelmatig uit elkaar ‘doordat advocaten in geval van een conflict gaan opschrijven wat de andere partij moet doen’. Aldus de kern van het artikel. Het Institute is onder meer adviseur van de Raad voor de Rechtspraak.

Ruim 120 ambtenaren, werkgevers, managers en andere geïnteresseerden kwamen in april naar de Paleiskerk in Den Haag voor de boekpresentatie van ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’ door auteur Ed van Meer. Het was een gevarieerde bijeenkomst waar het nieuwe ambtenarenrecht vanuit verschillende hoeken aan bod kwam: FNV-voorzitter Han Busker kwam met een aantal kritische noten op de wet, terwijl Wnra-initiatiefnemer Fatma Koşer Kaya de aanwezigen op de positieve kanten van de wet wees en arbeidsrecht advocaat Peter van Minnen zijn zorgen uitsprak over de half miljoen ambtenaren die naar zijn arbeidsrecht komen. 

Met de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ gaat de overheid over naar het arbeidsrecht dat ook in de marktsector geldt. De totstandkoming van deze wet, alom bekend onder de term ‘normalisering’, is turbulent verlopen. Mr. A.J.M. (Ed) van Meer schreef het boek ‘Het nieuwe ambtenarenrecht’. Een must read voor elke arbeidsjurist, HR-professional en manager binnen de overheid.

Op 7 en 8 juni staat van Kleef en Partners op het VNG jaarcongres in Haarlemmermeer.

Deze week verscheen de congreskrant met daarin onze visie op het juridische kader van de gemeenten in deze tijd. Bekijk hier onze advertorial in aanloop naar het congres. 

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81