Publicaties Van Kleef & Partners

Publicaties

In NRC van 3 mei 2017 werd het Institute for Innovation of Law aangehaald, dat het 'toernooimodel' als belangrijkste oorzaak aanwijst voor het zich onrechtvaardig behandeld voelen van velen door de rechtspraak. Waar het model zou moeten helpen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing, drijft het partijen regelmatig uit elkaar ‘doordat advocaten in geval van een conflict gaan opschrijven wat de andere partij moet doen’. Aldus de kern van het artikel. Het Institute is onder meer adviseur van de Raad voor de Rechtspraak.

Op 7 en 8 juni staat van Kleef en Partners op het VNG jaarcongres in Haarlemmermeer.

Deze week verscheen de congreskrant met daarin onze visie op het juridische kader van de gemeenten in deze tijd. Bekijk hier onze advertorial in aanloop naar het congres. 

Onlangs werd bekend, dat er voor het eerst gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid in de WNT (de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector, in de volksmond de Wet normering topinkomens) het teveel verdiende inkomen van een bestuurder in de publieke dienst terug te vorderen.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State maakte woensdag 21 oktober 2015 een einde aan een langlopend conflict tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO) en de gemeente Amsterdam. Het oordeel: de gemeente moet uiterlijk voor 1 augustus 2017 een pand beschikbaar stellen aan de nieuwe islamitische scholengemeenschap.

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt straks het arbeidsrecht van de marktsector ook van toepassing op de publieke sector. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel hebben dit steeds verdedigd door er onder meer op te wijzen dat de Wnra zou leiden tot een betere arbeidsmobiliteit tussen de marktsector en de publieke sector.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81