bestuurlijke-ambtelijke-integriteit

Integriteitsassessment bestuurders

In toenemende mate stellen burgers, media en politici hoge eisen aan de integriteit van de overheid. Het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur is gebaseerd op de perceptie van de professionaliteit, zorgvuldigheid en integriteit van de overheid. Bestuurders van publieke organisaties moeten daarom integriteit hoog in het vaandel hebben. Beleid maken en dat ook verankeren en borgen. In regelgevingen en in de praktijk van alledag door monitoring en handhaving. Naast het verscherpen van de regels en procedures rondom integriteit aan de buitenkant, moet juist ook de binnenkant, de persoonlijkheid van de bestuurders worden blootgelegd.


Wat kunt u van ons verwachten?

Een integriteitsassessment helpt het gesprek hierover met elkaar aan te gaan. Om vervolgens samen afspraken te maken over ethische codes en gedragsregels. En die daarna regelmatig te evalueren. De integriteit wordt vastgesteld door mogelijk disfunctioneel gedrag, risico op integriteitsschendingen en de wijze waarop wordt omgegaan met dilemma’s en gehandeld in diffuse situaties in kaart te brengen.


Het assessment bestaat uit een persoonlijkheidstest, het toetsen van morele dilemma’s en het maken van een achtergrondschets. Een integriteitsonderzoek is altijd maatwerk. Integriteit heeft immers niet alleen te maken met de persoon, maar ook met de omgeving waarin en van waaruit hij of zij opereert. De psychologische testen worden afgenomen door dr. Hans van Wijngaarden.


Lees meer over het assessment in onze factsheet.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81