Juridisch advies bij arbeidsongeschiktheid, letselschade en werkgeversaansprakelijkheid

Arbeidsongeschiktheid, letselschade en werkgeversaansprakelijkheid

Langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen een flink financieel risico opleveren voor werkgevers. Als blijvende arbeidsongeschiktheid het gevolg is van of duidelijk verband houdt met het werk, is dat risico nog veel groter. Mensen stellen hun (voormalige) werkgever steeds vaker aansprakelijk voor de schade als gevolg van beroepsziekten en dienstongevallen. Post Traumatisch Stress Syndoorm (PTSS) wordt door werkgevers steeds vaker als beroepsziekte (h)erkend. Zij kiezen dan echter vaak voor een juridische benadering waarbij alleen gekeken naar de materiële schade en minder naar de immateriële kant en de gezondheidsaspecten op de langere termijn.Wat kunt u van ons verwachten?

 

Wij adviseren u over juridische afwikkeling van schade. Maar ook over het inpassen van de gezondheidsschade in de arbeidstoekomst van de medewerker. Wij doen dat samen met experts op het gebied van fysieke en psychische gezondheid (artsen en specialisten), arbeidsdeskundigen, diëtisten, bewegingsdeskundigen, mental coaches, (arbeids)psychologen, outplacement- en re-integratiebureaus.

  • Beoordeling en advies bij aansprakelijkheidstelling door (oud)medewerkers
  • Advies over re-integratie(mogelijkheden) 1ste en 2de jaarsevaluatie
  • Begeleiding bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid door Arbodienst en Uwv
  • Advies over loonsancties, mate van arbeidsongeschiktheid, beoordeling van (her)plaatsingsmogelijkheden

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81