juridisch-advies

Juridisch advies

Van Kleef & Partners helpt organisaties en werknemers in de publieke sector met alle bestuurlijke- en juridische uitdagingen die daarbij aan de orde zijn. Met stevige wortels in het ambtenaren- en arbeidsrecht, en een heldere kijk op wat er nu en morgen nodig is. Naast de oude arrangementen ontwikkelen we hedendaagse en verrassende oplossingen.

  • We zijn specialisten op de rechtsgebieden die ‘de publieke sector 3.0’ van een modern juridisch kader voorzien
  • We kennen de publieke praktijk uit eerste hand en weten aan welke druk bestuurders en ambtenaren bloot staan
  • We ontwikkelen instrumenten om proactief in te spelen op de grote uitdagingen: integriteit, transparantie, kwaliteit en continuïteit
  • We maken de vertaalslag van oude organisatievormen naar nieuwe contractverhoudingen
  • We kennen de uitdagingen en bedreigingen voor de moderne bestuurder en ontwikkelen de arrangementen die zij nodig hebben
  • We lossen bestuurs- en arbeidsconflicten op, en voorkomen ze.Onze rechtsgebieden

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

De wet treedt vermoedeljik in werking vanaf 1 januari 2020.

Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Maatschappelijke druk vereist wetstoepassing die soms indruist tegen het algemeen rechtsgevoel.

Bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie

Effectief veranderen vraagt om gedegen juridische kennis.

Arbeidsongeschiktheid, letselschade en aansprakelijkheid

Beroepsziekten en dienstongevallen worden door werkgevers steeds vaker als beroepsziekte (h)erkend.

Arbeidsvoorwaarden personeel en rechtspositie

Afwijken van de regels is soms noodzakelijk.

Vertrek, afscheid of ontslag

Soms leiden veranderingen tot serieuze conflicten.

Pensioenen

Pensioenopbouw is een belangrijk onderdeel van de rechtspositie van een medewerker.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81