cases

Beheersing arbeidsconflict in politiek gevoelige context

Wanneer een overheidsdienst onder een maatschappelijk vergrootglas ligt, kan een klein meningsverschil snel ontaarden in een politiek-bestuurlijke crisis. Van Kleef & Partners adviseerde en begeleidde medewerkers van een landelijk opererende overheidsorganisatie waar een dergelijke escalatie dreigde. Met grondige kennis en toepassing van het ambtenarenrecht én door adequaat handelen met grote politieke sensitiviteit wist Kleef & Partners de positie van deze medewerkers te beschermen zonder de reputatie van de betreffende overheidsorganisatie onnodig te beschadigen.

Bestuurlijke crisis in kiem gesmoord

Bij een gemeentelijke herindeling worden burgemeesters, secretarissen en griffiers ‘automatisch’ ontslagen. Zij kunnen solliciteren om opnieuw in aanmerking te komen voor hun functie. Bij dergelijke procedures is uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid geboden van zowel bestuurders, ambtenaren als politici. Van Kleef & Partners begeleidde een fusieproces waarbij de sollicitatieprocedure door ‘toezeggingen’ en ‘lekken’ tot een bestuurlijke crisis dreigde te leiden. Van Kleef & Partners wist deze crisis in de kiem te smoren. Door de juiste balans te vinden tussen enerzijds het sturen op een correcte, juridische afwikkeling en anderzijds het persoonlijk begeleiden en coachen van de betrokkenen. Hierdoor kon het fusieproces door alle partijen in vertrouwen worden hervat en afgerond.

Griffie-ambtenaren bij fusie ‘gered’

Bij herindeling van gemeenten krijgen de ambtenaren die betrokken zijn bij de fusie een nieuwe gemeente als werkgever. Na een plaatsingsprocedure worden deze ambtenaren door het nieuwe college herbenoemd. Van Kleef & Partners ondersteunde een fusiegemeente waarbij de herbenoeming mis dreigde te gaan. Voor ambtenaren die voor een griffie werken geldt een uitzonderlijke situatie. Zij moeten namelijk door de gemeenteraad in plaats van het college benoemd worden. Adviseurs van Van Kleef & Partners ontwierpen een personeelsaanpak die voorkwam dat deze groep vergeten ambtenaren tussen wal en schip zou vallen.

Van Kleef & Partners | Postbus 156 | 2770 AD Boskoop | 0172 - 21 68 81